800cc全讯白菜网 - 2022注册白菜大全导航

       

智能一体化控制器

功能亮点


  • 采用国产化硬件

 

  • 具备强大的集成工艺功能

 

  • 外设端口支持多个拓展模块

 

  • 支持扩展 MODBUS、PROFINET 等多种协议

 

  • 可满足多种应用中完全不同的自动化需求

 

13824110727