800cc全讯白菜网 - 2022注册白菜大全导航

       

多接入边缘计算机MEC

功能亮点


  • 智能边缘装载高利用率AI算力

 

  • AI全息感知交通事件检测

 

  • 危化品重点车辆识别

 

  • 支持多品牌摄像机接入

 

  • 支持8路视频同时分析

 

 

产品优势


 

13824110727