800cc全讯白菜网 - 2022注册白菜大全导航

       

门架车型识别器

功能亮点


 • 收费车型、轴型分类识别车辆侧面抓拍

 

 • 两客一危、专项作业车智能识别

 

 • 车辆正面不小于5秒视频录制

 

 • 符合《JT/489-2019高速公路联网收费车型》要求

 

 

 • 产品优势

 • 定制级识别算法高清摄像机

 

 • ≥200万高清像素

 

 • 真实还原车辆侧身图像

 

 • 多目标车辆检测捕获

 

 • 车辆过车视频录制

 

 • 全天候车型识别率达99%以上

 

 

 • 车身超高帧率摄像,车型轴数智能识别

 

13824110727