800cc全讯白菜网 - 2022注册白菜大全导航

       

自动关道机

功能亮点


 • 高度集约化

 

 • IP化智能控制

 

 • 云端远程控制

 

 • 电动折叠栏杆

 

 • LED大屏显示

 

 • 一键限高功能

 

 

产品优势


 • 支持网络控制器

 

 • 支持车辆检测器

 

 • 支持远程无线遥控器

 

 • 支持车道控制器

 

 • 支持微波雷达

 

 

 

13824110727