800cc全讯白菜网 - 2022注册白菜大全导航

       

岛头智能节点

 

功能亮点


  • 可对进入车道的车辆进行实时抓拍、智能识

 

  • 内置视频车型识别

 

  • 可输出:车头号牌、车尾号牌、车辆类型、车头照片、车尾照片、车身侧面照片、5秒录像等信息

 

  • 具备展示前置ETC天线完成的ETC交易信息

 

  • 可展示多条实时交易信息

 

 

13824110727